MONIAC Yeni Projelere Öncülük Edecek

Özge TAN

Ünlü iktisatçı A. W. Phillips tarafından 1949 yılında icat edilip sınırlı sayıda üretilen ve 1954 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’ne getirilen; paranın ekonomideki dolaşımını gösteren MONIAC (Monetary National Income Analog Computer) yeniden çalışır hale getirildi. İktisat Fakültesi proje ekibi tarafından oluştu­rulan MONIAC simülasyonu ise derslerde kullanılabilecek.

İktisat Fakültesi’ne Prof. Dr. Besim Üstünel’in aracılığıy­la 1954’te getirilen MONIAC, makro ekonomik ilişkileri mo­delleyen analog bir simülatör olarak tanımlanabilecek hidro­lik bir makine. Suyun makineyi dolaşımı, pa­ranın ekonomideki dolaşımını gösteriyor. Makinede tüketim, tasarruf, yatırım, kamu harcamaları, it­halat ve ihracat olarak görülen toplam talep unsurlarından biri değiştiğinde, ekonomi yeni bir dengeye ulaşıyor ve oluşan yeni milli gelir makine tarafın­dan kaydediliyor. Bu işleyiş, iktisat politikaları­nın ekonomi üzerindeki etkisini makinede rahatça izlememizi sağlıyor.

Muhabirimiz Özge Tan, proje ekibinden Doç. Dr. Nurtaç Yıldırım ile görüştü.

Monıac Dijital Simülasyonu Derslerde Kullanılacak

Proje ekibinde yer alan İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nurtaç Yıldırım, MONIAC cihazının üniversitemiz açısın­dan önemini anlattı. Doç. Dr. Yıldırım, sınırlı sayı­da üretilmiş ve uluslararası akademi camiasında heyecan uyandırmış olan MONIAC’ın icadından birkaç yıl sonra İs­tanbul Üniversitesi’ne kazan­dırılmasının büyük bir başarı olduğunu ifade etti.

MONIAC’ı şu an derslerde aktif olarak kullanmamız mümkün değil ama bu analog makine­den yola çıkarak proje kap­samında gerçekleştirdiğimiz dijital simülasyonu derslerde kullanacağız. MONIAC, onarıl­mış orijinal haliyle Fakültemi­zin tarihsel bir değeri olarak korunacak ve Dekanlık katında sergilenecek” dedi.

MONIAC projesi sürecini anla­tan Doç. Dr. Yıldırım, “Proje sü­reci, Dekanımız Prof. Dr. Haluk Alkan, Dekan Yardımcımız Prof. Dr. Nazan Susam ve Fakülte Sekreterimiz Serkan Saraç’ın makinenin yeniden çalıştırıl­ması fikriyle ortaya çıktı. Saraç, projenin hayata geçmesine yö­nelik sponsorluk için İş Bankası ile görüştü. Dekan Yardımcımız Prof. Dr. Nazan Susam oluş­turduğu ekipte ben ve Dr. Öğr. Üyesi Hakan Bektaş bulun­duk. Ayrıca Nazan Hocamız, makineyi yeniden çalışır hale getirecek olan en yetkin kişi arayışına girdi ve bunun için İstanbul Üniversitesi Fen Ede­biyat Fakültesi’nden Uzman Fizikçi Adem Soylamış ile gö­rüştü ve Adem Hoca yedi ayda makineyi yeniden çalışır hale getirdi” şeklinde konuştu.

Projenin devamında Prof. Dr. Nazan Susam’ın yürütücülü­ğünde, makinenin eğitim aracı olarak derslerde kullanılma­sı amacıyla başka bir projeye başladıklarını dile getiren Doç. Dr. Yıldırım bu doğrultuda, ma­kinenin dijital bir simülasyonu için Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Enis Sınıksaran ve İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hakan Satman ile birlikte çalışma­sıyla makinenin ifade ettiği iktisadi modelleri bu dijital si­mülasyonla yeniden sundukla­rını da belirtti. Doç. Dr. Yıldırım, “MONIAC’ın tarihsel ve bilimsel değerinin yanı sıra, İktisat Fa­kültesi olarak bu teknolojiler­den faydalanma, farklı dijital eğitim materyalleri üretme ve derslerde kullanma yönündeki hedefimize de öncülük etti. Bundan sonraki süreçte bu tür projelerin çeşitlendirilmesi ve hayata geçirilmesi için Fakülte olarak çalışmalarımızı sürdüre­ceğiz” diyerek sözlerini sonlan­dırdı.

Leave A Reply