Huzursuz Bacağa Karşı Hareket Zamanı

Beste BUDAN

Kişinin dinlenme za­manlarında bacaklarını aşırı derecede hareket ettirme isteği ile ortaya çıkan ve özel­likle akşam görülen “Huzursuz Bacak Sendromu” hastalığı üzerine İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nö­roloji Anabilim Dalı Üyesi Prof. Dr. Feray Karaali Savrun ile bir söyleşi gerçekleştirdik.

Hastalığın, kişinin hareketsiz olduğu zaman, televizyon iz­lerken veya uykuya dalarken ortaya çıktığını ve kramp, ka­rıncalanma, keçelenme, uyuş­ma gibi bazı nahoş duyusal şikâyetlerle birlikte görüldüğü­nü ifade eden Prof. Dr. Karaali Savrun, hastalık haftada en az 3 kez ve 3 aydan daha uzun bir süre devam ediyorsa ve şikâyetler başladığı zaman kişi hareket haline geçince şikâyet ortadan kalkıyorsa bunun hu­zursuz bacak sendromu oldu­ğunu söyledi.

Sendrom İki Türlü Ortaya Çıkıyor

Huzursuz bacak sendromunun iki türlü ortaya çıktığını söy­leyen Prof. Dr. Karaali Savrun, bunların tamamen genetik geçişle kalıtımsal olarak gelen Primer (birincil) huzursuz ba­cak sendromu ve herhangi bir hastalığa bağlı olarak gelişen sekonder (ikincil) huzursuz ba­cak sendromu olduğunu belirt­ti.

“Sinir Ucu İltihabı Sendroma Eşlik Ediyor”

Hastaların şikâyetlerine göre bir ön tanı oluşturulduğu­nu kaydeden Prof. Dr. Karaali Savrun, “Sekonder huzursuz bacaklar sendromunu teşhis etmek için yapılan tetkiklerin başında sinir elektromiyografi yapılarak sinir ucu iltihabı var mı diye bakılır çünkü sıklıkla si­nir ucu iltihabı, huzursuz bacak sendromuna eşlik ediyor. Son­rasında sinir ucu iltihabı varsa bunu yapan; böbrek yetmezliği, şeker hastalığı, karaciğer has­talıkları gibi tetikleyici hastalık­lar saptanır. Daha sonra diğer yapacağımız tetkik ise; poli­sognografi dediğimiz laboratu­varda hastayı uyutarak yapılan bir incelemedir. Bu incelemeyle hastalığa eşlik eden uyku bo­zukluklarını tespit edebiliriz. Uykuda periyodik olarak bacak kasılmaları oluyorsa kişide se­konder huzursuz bacak send­romu olabilir. Bu iki yöntem huzursuz bacak sendromunu teşhis etmek için kullandığımız metotlardır” dedi.

Prof. Dr. Feray KARAALİ SAVRUN

“Her 100 Kişiden 5’inde Görülüyor”

Huzursuz bacak sendromunun her yaş grubunda görülebile­ceğine vurgu yapan Prof. Dr. Karaali Savrun, özellikle 45-50’li yaşlardan sonra hastalığın ortaya çıkışının fazlalaştığını ve yaşla beraber hastalığın şid­detinde de artış görülüp daha rahatsız edici hale geldiğini söyledi. Ayrıca yüzde 2 ile yüz­de 15’lik hastalığa yakalanma oranı olduğunu söyleyen Prof. Dr. Karaali Savrun, hastalığın ortalama olarak her 100 ki­şiden 5’inde görülebileceğine değindi.

Prof. Dr. Karaali Savrun, “Stres, nikotin, alkol, kafein günümüz­de oldukça sık kullanılan yeni tip dediğimiz anti-depresanlar, tansiyon düşürücü ilaçlar ve özellikle psikotik hastalıklar­da kullanılan nöroleptik ilaçlar hastalığın şiddetini arttırabilir” diye konuştu.

Tedavisi İlaç Kullanımına Bağlı

Bir hastalığa bağlı olarak orta­ya çıkan (sekonder) huzursuz bacak sendromunun temeldeki hastalığın ortadan kaldırılma­sıyla tedavi edildiğini söyleyen Prof. Dr. Karaali Savrun, “Ka­lıtımsal olarak (primer) geçen huzursuz bacak sendromunun kesin bir tedavisi yok ancak hastanın semptomatik denilen sürekli ilaç kullanımına bağlı olarak şikâyetlerini geçiren te­davileri var. Ancak bu hastalığın ameliyatla bir tedavisi yok” ifa­desini kullandı.

Leave A Reply