Engelleri Kaldıran Dostlarımız

Tuğçe AYÇİN, Neslihan KALKAN

Rehber Köpekler Derne­ği, görme engelli birey­lerle rehber köpekleri buluştu­rarak, bireylerin toplum içinde daha özgür hareket etmelerin­de ve çevreye adaptasyonların­da önemli faaliyetlerde bulun­mayı sürdürüyor. Düzenlediği etkinliklerde katı­lımcıları rehber köpeklerle ta­nıştıran ve İstanbul Üniversitesi Engelli Uygulama ve Araştırma Merkezi ile de etkinlik düzenle­yen Rehber Köpekler Derneği, Türkiye’de bir ilk olarak göste­riliyor.

Rehber köpekler konusunu ve “hem yol arkadaşım hem de iki gözüm” diyerek tanımladığı kö­peği “Kara” ile olan serüvenini paylaşan İstanbul Üniversite­si Hukuk Fakültesi mezunu ve Rehber Köpekler Derneği Baş­kanı Av. Nurdeniz Tunçer, bu fa­aliyetlerin ülkemizde AB Reh­ber Köpekler Federasyonu’nun desteğiyle başladığını ifade etti.

‘‘Engellilerle Toplum Arasındaki Mesafeyi Ortadan Kaldırıyor’’

En önemli unsurun insanlarda farkındalık yaratmak olduğu­nu aktaran Av. Tunçer, rehber köpeklerin engellilerle toplum arasındaki mesafeyi ortadan kaldırdığına dikkat çekerek “Bir görme engelliyi rehber köpeği ile toplum içinde gördüğümüz zaman gereken hassasiyeti göstermeli ve sevme, besleme gibi köpeğin dikkatini dağıtacak davranışlarda bulunmaktan kaçınmalıyız” şeklinde konuş­tu.

Yuvanızı Yavru Köpeklere Açın

Rehber Köpekler Derneği’nin iki yönü olduğunun altını çizen Av. Tunçer, bunları görme en­gelliler için çalışmalar yapmak ve insanlara hayvan sevgisini aşılamak olarak sıraladı.

Sponsorlar, uluslararası şirket­ler ve bağışlardan önemli ölçü­de destek alabildiklerini söyle­yen Av. Tunçer, “Bütün bunlara rağmen bizim öncelikli ihtiya­cımız, insanların yavru rehber köpek adaylarına yuvalarını açarak engellilere iki gözlerini bağışlamalarıdır” ifadesini kul­landı.

Her köpeğin her görme en­gelliye uygun olmayabilece­ğini belirten Av. Tunçer, “Gör­me engelli ile rehber köpeğin eşleşmesine dikkat edilmesi gerekiyor” şeklinde konuştu. Kendilerine toplumda ne kadar fırsat verilirse o kadar başa­rılı olabileceklerine inandığını söyleyen Av. Tunçer, “Teknoloji ne kadar ilerlerse ilerlesin her zaman bir canlının nefesine ve onun yol göstericiliğine ihtiya­cımız var” dedi.

İngiltere’de birlikte eğitim aldı­ğı köpeği Kara ile 2016 yılından beri bir arada olduğunu belirten Av. Tunçer, “Rehber köpekle yürürken telefonla konuşma­mak ya da başkasıyla konuş­mamak gibi hassasiyetler gös­termek gerekiyor” diyerek bu davranışların köpeğin dikkatini dağıtabileceğini belirtti. Bütün rehber köpeklerin sakin olmak gibi bir ortak özelliği olduğuna değinen Av. Tunçer, sözlerini şöyle tamamladı: “Rehber kö­peklerin 8- 10 yıl gibi bir ça­lışma süresi var. Köpeğin bes­lenmesine çok dikkat etmek gerekiyor. Faaliyet halindeyken bizleri rahat yönlendirebilme­leri için onların da kendilerini dinlendirmeleri gerekiyor. Çün­kü onların da kendilerine ait bir dünyası var.’’

Rehber köpeklerden yararlanma faaliyetleri, Almanya’da savaş sonrası gözlerini kaybeden askerlere yol göstermesi amacıyla dünyada ilk Rehber Köpek Okulu’nun kurulma­sıyla, 1916 yılında başladı. Ülkemize ise bu faaliyet 2014 yılında, İstanbul’da kurulan Rehber Köpekler Derneği ile geldi. Günümüzde birçok ülkede rehber köpek okul ve der­nekleri bulunuyor. Bu alanlarda yapılan çalışmalar binlerce görme engelliyi rehber köpeklerle buluşturuyor.

Leave A Reply