Yoga ile Esnek Omurga Genç Beden

Yağmur Meltem ATİK

Son dönemde ilgiyle kar­şılaşan yoga hakkında İstanbul Üniversitesi mezunu yoga eğitmeni Müberra Yılmaz bilgiler aktardı.

Orijinal yoga sisteminin amaç­larından birisinin mutluluğa ulaşmak için bedendeki ener­jileri dengelemek olduğuna de­ğinen Yılmaz, yoganın vücudu forma soktuğu kadar zihinsel yorgunluğu da aldığını söyledi. Yoga sayesinde bireyin kendi hayatının kontrolünü eline al­dığını vurgulayan Yılmaz, “Yoga beyin dalgalarını olumlu etkiler, sinir sistemini gevşetir, zihni sakinleştirerek hafıza ve kon­santrasyonu güçlendirir. Gev­şeme teknikleri zamanın daha etkin kullanılmasını sağlar, günlük hayattaki sorunlardan uzaklaştırarak zihnimizin arın­masına yardımcı olur” şeklinde konuştu.

Yoga Hastalıktan Koruyor

Yoga yapanlarda bağışıklık sis­temini düzenleyen interleukin molekülünün arttığına değinen Yılmaz, yoganın nezle, hepa­tit B ve C gibi mikrobik hasta­lıklardan koruduğunu söyledi. Yoga teknikleri sayesinde ra­hatsızlıkların giderildiğini ya da önlenebildiğini belirten Yılmaz, düzenli uygulamada baş, bo­yun, sırt, bel ve eklem ağrıla­rının azaldığına, akciğer, kalp, diyabet, kireçlenme, sindirim düzensizliği ve diğer kronik ve yapısal hastalıkların tedavi­sinde modern bilimin başarısız kaldığı zamanlarda yoganın, alternatif terapi biçimi olarak etkili olacağını sözlerine ekledi.

HIV ve kanser tedavisinde yo­ganın etkisinin araştırıldığına ve umut verici sonuçlarla kar­şılaşıldığına değinen Yılmaz, “Yoga kan basıncını düzenler, yoga yapan kişilerde kalp krizi riski azalır. Yoga yapan insan­lar dolaşım hastalıklarına yap­mayanlara göre daha az yaka­lanıyor çünkü yoga sırasında vücut kendine yararlı salgılar üretiyor. Aynı salgılara jimnas­tik ya da step yapanlarda da rastlanıyor ancak bu salgıların devamlılığı jimnastik ya da step yapanlarda aktivite sonrasında görülmüyor. Yoga yapanlarda salgının devamlılığı çalışma bittikten sonra da gözleniyor” şeklinde konuştu.

Toksinlerin Atılmasına Yardımcı Oluyor

Yılmaz, arka, baş aşağı ve bü­külme duruşlarının, akciğerleri genişleterek alınan hava mik­tarını arttırıp dolaşımı hızlan­dırdığını, beyne ve akciğerlere daha fazla kan gitmesini sağ­layarak da organların oksijenli kanla yıkanıp arınmasına yar­dımcı olduğunu belirtti.

Yoga duruşlarının iç organların ve kasların besin maddesi ta­şımasını hızlandırıp toksinlerin dışarı atılmasına yardım ettiği­ni vurgulayan Yılmaz, kalbi ae­robik hareketler ya da koşma gibi yormayan duruşların, kalp ve damar sağlığı açısından ya­rarlı olduğunu kaydetti.

Yılmaz, “Bükülme hareketleri bedene doğal masaj yaparak, iç organları ve kasları canlan­dırır, toksinlerin dışarı atılma­sını sağlar. Öne doğru eğilme hareketleri karın bölgesindeki iç organlara baskı uygulaya­rak hareketlendirir, sindirim ve boşaltım sistemlerini uyarır” şeklinde konuştu. Yoga duruş­larının yerçekiminin etkisini azalttığından bahseden Yılmaz, yoga felsefesine göre esnek omurganın genç beden demek olduğunu da vurguladı.

Leave A Reply