Üniversite ve Sanayi İş Birliğinin Adresi İstanbul Teknokent

0

Hande Nur OCAK

Yeni fikir ve buluş sahiplerinin başarılı olabilmesi için şirketlerin, yeni girişimcilerin ve akademik personelin bir araya geldiği teknoketler, üniversite ve sanayi iş birliğini sağlama konusunda başarılı bir sistem olarak karşımıza çıkıyor. Sanayileşmiş ülkelerin teknolojik ve ekonomik gelişmede en önemli araç olarak gördüğü teknokentlerin Türkiye’deki başarılı bir örneği de İstanbul Teknokent. Farkındalık, Tanıtım, Bilgilendirme ve Eğitim Yönetimi Sorumlusu ve aynı zamanda İstanbul Teknokent tarafından yayımlanan Entertech dergisinin Genel Yayın Yönetmeni Damla Küçükisbir, İstanbul Teknokent hakkında İletim’e konuştu.

133 Firmamız Var
İstanbul Teknokent’in bünyesinde faaliyet gösteren toplam 133 firmanın bulunduğunu söyleyen Küçükisbir, “Bunlardan yazılım, bilişim alanında faaliyet gösteren firmalar ağırlıkta ki bu firmalarımızın yaklaşık %45’ni oluşturuyor. Bunların dışında biyoteknoloji, sağlık, elektronik ve kimya alanlarında faaliyet gösteren önemli firmalarımız da bulunuyor.” dedi. Ülkemizde girişimcilik ekosistemini besleyen yapıların çoğunlukla yazılım, bilgi iletişim teknolojileri gibi alanlarda iş fikri olan girişimcileri bünyelerinde barındırdığı dile getiren Küçükisbir, bu alanların ticarileşme sürelerinin daha kısa olması, girişimcilik ekosistemini besleyen yapılar tarafından öncelikli olarak desteklenmesini gerektiğini söyledi. “İstanbul Teknokent bu alanları desteklemekle beraber ticarileşme sürelerinin uzun olmasına bakmaksızın sağlık, biyoteknoloji, enerji alanlarındaki iş fikirlerine özel önem gösteriyor. Çünkü ülkemizin öncelikli alanları başında sağlık, biyoteknoloji ve enerji geliyor” diyen Küçükisbir, bununla birlikte bu alanlardaki iş fikirlerinin ticarileşmesi ile insan hayatı için kullanılması zaruri olan ürünler konusunda yurt dışına olan bağımlılığın azaltılmasına katkı sağlandığını belirtti.

BİGGİST projesine başvuru yapan girişimci adayları jüriye iş fikirlerini anlatıyor

BİGGİST projesine başvuru yapan girişimci adayları jüriye iş fikirlerini anlatıyor

Staj ve İş Bulma Fırsatı
İstanbul Üniversitesi özelinde ve diğer üniversitelerden de akademik çalışmalarını sürdüren akademisyenlerin teknokent bünyesinde şirket kurma talepleri olduğunda belirli oranda kira indirimi uygulandığından bahseden Küçükisbir, “TÜBİTAK tarafından projesi desteklenmiş genç girişimcilere kuluçka merkezinde sembolik rakamlar karşılığında ofis temin ediyoruz. Ayrıca üniversitemiz öğrencilerine teknokent firmalarında imkanlar dahilinde staj ve iş bulma fırsatları sunulmaktadır” dedi ve bununla beraber üniversitemiz fakültelerinde akademisyen ve öğrencilere yönelik proje başvuruları ve hibe destekleri hakkında bilgilendirme toplantıları düzenlendiğini söyledi.

İÜC Mühendislik Fakültesi 4.sınıf öğrencisi Alperen Yazar’ın, 2209-B Sanayiye Yönelik Lisans Bitirme Tezi Programı kapsamında, Dr.Öğr.Üyesi Koray GÜRKAN danışmanlığında Teknokent firmalarında Togi Teknoloji'nin önerisi ile başvurduğu projesiyle TÜBİTAK’tan destek almaya hak kazandı

İÜC Mühendislik Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Alperen Yazar’ın, 2209-B Sanayiye Yönelik Lisans Bitirme Tezi Programı kapsamında, Dr.Öğr.Üyesi Koray GÜRKAN danışmanlığında Teknokent firmalarında Togi Teknoloji’nin önerisi ile başvurduğu projesiyle TÜBİTAK’tan destek almaya hak kazandı

İstanbul Teknokent İmkanları
İstanbul Teknokent’in nitelikli iş gücüne ülke içinde istihdam oluşturmak amacıyla öğrencilere avantajlar sunduğu gibi firmaların karşılaştığı problemlerin çözümünde ve yeni ürün tasarımı konusunda sağladığı imkanları sıralayan Küçükisbir, “Uzman akademisyenlerden profesyonel destek, üniversitedeki geniş bilgi ve teknoloji kaynaklarının kullanımına aracılık, ulusal veya uluslararası hibe ve kredi fonları ile ilgili proje geliştirme imkanı, her firmaya uygun modern Ar-Ge çalışma ofisleri, video konferansa uygun konferans ve toplantı salonları, yiyecek-içecek hizmetleri, sosyal aktiviteler, servis ve ulaşım teknokentte yer alan firmalarımıza sağlanan imkanlar arasında” dedi. Bunun yanı sıra kuluçka merkezinde yer almaya hak kazanmış girişimci firmalardan söz eden Küçükisbir, burada teknik ve idari konularda danışmanlık ve mentorluk hizmetlerinden, şirketleşme, ticarileşme, uluslararasılaşma faaliyetlerinden, altyapı ve ortak mekânları kullanacağı ücretsiz ofis desteğinden ve işletme gideri bedelinden muaf olacakları çeşitli imkanlardan da faydalanabildiklerini dile getirdi.

Share.

About Author

Leave A Reply