Browsing: Teknoloji

Teknoloji
Tren Kazalarını Önlemede Yeni Bir Yöntem
By

Demiryolu ulaşımı, dünya genelinde yaygınlığı artan ulaşım sistemlerinin başında geliyor. Son dönemlerde teknolojik gelişmeler ışığında daha fazla rağbet görmeye başlayan tren yolculuklarında hem insani hatalardan hem de hat bakımsızlıklarından kaynaklanan kazalar da görülebiliyor. Bu kazaları önleme noktasında yapılan önemli çalışmalardan birisi, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Niyazi Özgür Bezgin’e ait. Geliştirdiği “Bezgin Yöntemi” ile uluslararası alanda ses getiren Doç. Dr. Bezgin, çalışmasıyla ilgili detayları aktardı.

Teknoloji
Büyük Veri Bilgiye Erişimi Kolaylaştırıyor
By

Büyük Veri Gelişmelerinin Bilgiye Erişime Yansımaları başlıklı konferans İÜ Rektörlüğü Doktora Salonu’nda yapıldı. Konuşmacılar İÜ Enformatik Bölümü görevlileri Dr. Serra Çelik ve Dr. Murat Gezer, dijital çağda veri ve bilgi depolanması, kütüphanelerin dijitale aktarılması ve yapay zekanın veri üzerindeki ilişkileri hakkında katılımcılara bilgi verdi. Program sonunda konuşmacılara plaket takdim edildi.

Teknoloji
3D Modellemede Yetişmiş İnsan Gücüne İhtiyaç Var
By

Tasarım teknolojilerinin hızla ilerlediği bu günlerde 3D modellemeyi İstanbul Üniversitesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Yüksel Balaban anlattı.
3D modellemeyi kısaca sayısal ortamda bir objenin, karakterin üç boyutlu olarak üretilmesi olarak tanımlayan Dr. Öğr. Üyesi Balaban, çizilecek olan modele ilişkin olarak ise modele başlamadan önce referans resimlerin kullanıldığını ve bunun devamında model oluşturulduğunu, yapılacak olan modelle ilgili tasarım sürecinin de olması gerektiğini, bunun bir nevi taslak ve eskiz olarak düşünülebilir olduğunu söyledi. Modelleme işlemi yapılırken farklı yazılımların da kullanıldığını belirten Dr. Öğr. Üyesi Balaban, 3D modellemenin yazıcılar aracılığıyla basılabildiğinden, modelin fiziksel olarak da çıktısının alınabildiğinden söz etti.

Teknoloji
Üniversite ve Sanayi İş Birliğinin Adresi İstanbul Teknokent
By

Yeni fikir ve buluş sahiplerinin başarılı olabilmesi için şirketlerin, yeni girişimcilerin ve akademik personelin bir araya geldiği teknoketler, üniversite ve sanayi iş birliğini sağlama konusunda başarılı bir sistem olarak karşımıza çıkıyor. Sanayileşmiş ülkelerin teknolojik ve ekonomik gelişmede en önemli araç olarak gördüğü teknokentlerin Türkiye’deki başarılı bir örneği de İstanbul Teknokent. Farkındalık, Tanıtım, Bilgilendirme ve Eğitim Yönetimi Sorumlusu ve aynı zamanda İstanbul Teknokent tarafından yayımlanan Entertech dergisinin Genel Yayın Yönetmeni Damla Küçükisbir, İstanbul Teknokent hakkında İletim’e konuştu.

Teknoloji
Endüstri 4.0 İstihdam Üzerinde Etkili
By

Endüstri 4.0 toplam iş gücü ihtiyacını azaltmasından çok açılacak yeni iş alanları ile daha nitelikli eğitim ve gelir düzeyi yüksek bir iş gücü yapısına geçişi hedefliyor. Bu yeni dönemle birlikte oluşacak yeni istihdam alanlarını ve kadının iş istihdamı üzerindeki etkilerini İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü Öğr. Üyesi Doç. Dr. Zümrüt Ecevit Satı değerlendirdi.
Endüstri 4.0’ın akıllı (otonom) robotlar, simülasyon, uçtan uca yazılım sistemi entegrasyonu, nesnelerin interneti, bulut bilişim, siber güvenlik, 3-D yazıcı, artırılmış gerçeklik ve büyük veri gibi yeni teknolojik olgular üzerinde yükseldiğinden bahseden Doç. Dr. Satı, yeni tür hizmetler ve iş modelleri sunma hedefleri üzerinde şekillenen bir sanayileşme anlayışının hedeflendiğini belirtti. Doç. Dr. Satı, “Endüstri 4.0’ın ülkemize sağlayacağı fırsatları değerlendirebilmek için artık farkındalık aşamasından eylem aşamasına geçmek zorundayız” dedi.

Teknoloji
Endüstride ve Eğitimde Dijital Dönüşüm Sağlanmalı
By

Dördüncü sanayi devrimi olarak adlandırılan Endüstri 4.0, modüler akıllı fabrikaların ve siber fiziksel sistemlerin olduğu ileri bir teknoloji olarak karşımıza çıkıyor. Türkiye’nin bu süreçte nasıl bir dönüşüm sağlaması gerektiği ve Endüstri 4.0’ın hangi sektörlerde ön plana çıktığını, İstanbul Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sayım Yorğun anlattı.
Endüstri 4.0 ile birlikte gelişen teknolojiye çok daha geniş bir perspektiften bakmamız gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Yorğun, “Bu yüzyıla kadar düşünce özgürlüğünden bahsederken aslında düşüncenin ifade edilmesi özgürlüğünden bahsediyorduk. Ama üzülerek söylüyorum ki 21.yy’da düşüncenin kontrol altına alınabilme ihtimali çok yüksek. Daha açık bir ifade kullanayım; beynimizin hacklenmesi sorunuyla karşı karşıyayız” dedi.  Endüstri 4.0’a yönelik önemli adımların otomotiv ve iletişim sektöründe olduğunu belirten Prof. Dr. Yorğun, bunun Türkiye için yeterli olmadığının, bu yatırımların teşvik edilmesi ve altyapının oluşturulması gerektiğinin altını çizdi.

Teknoloji
Endüstri 4.0 Türkiye İçin Önemli Bir İmkân
By

Bilişim teknolojileri ile endüstrinin bir araya gelmesi olarak tanımlanan Endüstri 4.0, üretimin insana dayalı kas gücünden çıktığı ve yerine siber fiziksel sistemlerin geldiği bir dönem olarak karşımıza çıkıyor. İstanbul Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sayım Yorğun, Türkiye için Endüstri 4.0’ın önemli bir imkân olduğunu ve bunu yakalamamız gerektiğini söyledi.

Teknoloji
Dijital Çağda Sosyalleşirken Üretiyoruz
By

Hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline gelen sosyal medya platformları, sağladıkları iletişim ve sosyalliğin yanı sıra kişisel veri skandalları ile de sık sık gündeme geliyor. Veri güvenliğinin önemini vurgulayan eleştirel sesler yükselirken, kullanıcı emeğini niteleyen “dijital emek” kavramı sosyal medyanın karanlıkta kalan boyutlarını gündeme taşımaya aday. Sosyal medyanın gölgede kalan bir boyutu olan dijital emeğin ne olduğunu İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nden Arş. Gör. Yeşim Akmeraner ile konuştuk.

Teknoloji
Yeni Nesil Alışkanlık: Dijital Oyun
By

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte oyun dünyası da gün geçtikçe gelişiyor ve hayatlarımızda yerini artırarak sağlamlaştırmaya devam ediyor. Geleneksel oyunları geride bırakan ve hem çocuklar hem yetişkinler için bir tutku haline gelen dijital oyunu, İstanbul Üniversitesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Diğdem Sezen anlattı.
Oyunun çocuklar için keyifli ve gelişimsel açıdan yararlı olduğunu belirten Doç. Dr. Sezen “Geleneksel anlamda oyunların önemi konusunda herkes aynı fikirde. Ancak dijital oyunlar söz konusu olduğunda anne-babalar, öğretmenler çoğunlukla olası tehlikelere odaklanıp dijital oyunların, çocuklara hayata dair beceriler kazandırmadaki olumlu etkisini görmezden gelebiliyorlar” diyerek dijital oyunların da çocuklar için yararlı olabileceğini söyledi.

Teknoloji
“Acele Etmek Zafiyet Yaratabiliyor”
By

Bilişim alanında yaşanan gelişmelerle internet neredeyse yaşamımızın vazgeçilmezi haline geldi. İnternetin yaygınlaşması ise “siber saldırı” ve “siber güvenlik” gibi kavramların yaşamımızda yer edinmesini sağladı. İstanbul Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Siber Güvenlik Ana Bilim Dalı’ndan Dr. Öğr. Üyesi Özgür Can Turna, siber saldırıları anlatıp siber güvenliğin sağlanması adına çeşitli tüyolar verdi.
Günlük yaşamımızda sıkça kullandığımız internetin çeşitli alanlarda güvenlik zayıflıklarını da beraberinde getirdiğini belirten Dr. Öğr. Üyesi Özgür Can Turna, “Siber güvenliğin anlatmak için öncelikle ‘siber saldırı’ kavramına değinmemiz gerekiyor. Siber saldırılar genellikle ‘hacker’ olarak tanımladığımız kişiler tarafından gerçekleştirilen, sitelere veya bilgisayarlara zarar vermek, bilgi çalmak gibi amaçlarla yapılan saldırılar olarak tanımlanmaktadır” dedi.

1 2 3 7