Medyayı Anlamak İsteyenlere; “Medya Okuryazarlığı” Çıktı!

0

Aylin AY

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Meltem Bostancı, iletişimle ilgili akademik çalışmalarına yenisini ekleyerek “Medya Okuryazarlığı” kitabını okurlara sundu. Editörlüğünü Doç. Dr. Meltem Bostancı’nın üstlendiği Medya Okuryazarlığı kitabı; iletişime, medyaya ve medya okuryazarlığına dair merak edilenleri anlatıyor.

Doç. Dr. Bostancı, “Bilimsel bir bakış açısıyla hazırlanan Medya Okuryazarlığı isimli bu eser, iletişime, medyaya ve medya okuryazarlığına dair konulara ilgi duyanlara faydalı olma düşüncesiyle kaleme alınmış çalışmalardan oluşuyor” sözlerini kaydetti.

Nobel Akademik Yayıncılık tarafından yayınlanan kitapta Prof. Dr. Nezih Orhon, Prof. Dr. Murat Özgen, Prof. Dr. Güliz Uluç, Prof. Dr. Aslı Yapar Gönenç, Prof. Dr. Nilüfer Pembecioğlu,  Doç. Dr. İbrahim E. Bilici, Doç. Dr. Meltem Bostancı, Dr. Arş. Gör. Hacer Dolanbay ve Sıla Aydemir Korkmaz’ın çalışmaları yer almakta.

Eleştirel ve Sorgulayan Dinamik Toplum

Medya okuryazarlığı, kitle iletişim araçları yoluyla elde edinilen mesajları çözümleyerek değerlendirme ve iletme olarak bilinmekte. Doç. Dr. Bostancı, “Günümüzde medya etki, kapsam ve yönlendirme gibi nitelikleri nedeniyle başta çocuk ve gençler olmak üzere bütün bireylerin üzerinde önemli bir kontrol gücüne sahip. Medyanın kontrol etkisinin olumsuz sorunlara yol açmaması için bu konuda toplumun bilinçlendirilmesi son derece önemli. Bizler de birey olarak eleştirel bir bakış açısına sahip olup sorgulamalıyız.” sözleriyle medya okuryazarlığın önemine dikkat çekti.

Enformasyonun Endüstrileşme Süreci

Doç. Dr. Bostancı’nın editörlüğünü yaptığı kitapta, enformasyonun ticarileşmesi ve haber dağılımındaki dengesizlik üzerine yaptığı çalışma da yer alıyor. Bu kapsamda da okuyuculara, 2000’li yılların uluslararası iletişim politikalarını anlattı.

İletişim konusunda kabul edilmesi gereken en önemli gerçeklerden birinin iletişimin giderek artan ve küreselleşen bir biçimde gerçekleşmesi olduğunu belirten Doç. Dr. Bostancı, “İletişimin ulus ötesi bir boyut kazanması bazı uluslararası sorunları da beraberinde getirdi. Bu sorunların büyük bir kısmı ekonomik nedenlerden ortaya çıkmakta. Ekonomik kaygı, uluslararası platformda ülkelerin ikili ilişkilerindeki dengenin, gelişmiş ülkelerden yana ağır basan bir bağımlılığa dönüşmesine neden oluyor. Enformasyon dengesizliği olarak adlandırılan bu küresel sorun, enformasyonun ticarileşmesine ve bilgi dağılımındaki dengesizliğe yol açmakta. 21. yüzyıl dünyasında küresel sermaye, giderek daha fazla enformasyon işine yönelmekte ve bilgiyi sadece üretmekte kalmayıp onu kurgulamakta, şekillendirmekte, bazen sınırlandırmakta ve sonrasında da tüm dünyaya dağıtmakta. Kısaca sermaye, geliştirilen teknolojiyi de yaratılan içeriği de etkilemekte.” dedi.

Medyaya Dair Bilinmek İstenenler Bu Kitapta

Doç. Dr. Bostancı, “Bu çalışma ile amaçlanan; medyanın manipülasyon, dezenformasyon ve propaganda aracı olma potansiyeli taşıdığı gerçeğinden yola çıkarak medyayı eleştirel okumanın ne denli önemli olduğuna dikkat çekmektir.” İfadeleriyle kitapta amaçlanan hedefi okuyuculara aktardı.

Kitapta medya okuryazarlığına dair medyanın dönüşümü ve kuşaklar, popüler kültür, sosyal sorumluluk kuramı, medyadaki taraflılık, küreselleşme ve yeni iletişim düzeni, manipülasyon, dezenformasyon ve propaganda,  eleştirel bakış açısı, formal medya okuryazarlığı eğitiminde temel yaklaşımlar, dergicilik olgusu, Türk dizileri: Türkiye’nin kültür ve turizm elçileri, sosyal medya kullanımı ve katılımcı vatandaşlık etkinliği, sosyal medyada toplumsal cinsiyet, eleştirel medya okuryazarlığı ve eleştirel pedagojinin ortaklıkları konulu çalışmalar ve daha fazlası yer almakta.

 

 

Share.

About Author

Leave A Reply