Browsing: Teknoloji

İstanbul Üniversitesi
0

COVID-19 Sonrası Blockchain ve Dijital Ödemeler

İstanbul Üniversitesi (İÜ) İktisat Fakültesi, Blockchain Teknolojisi Kulübü’nün düzenlediği “Dijital CEO“ Soner Canko ile Covıd-19 Sonrası Blockchain ve Dijital Ödemeler üzerine bir canlı toplantı düzenlendi. Değişimin seçenek değil zorunluluk olduğunu söyleyen Canko, Türkiye’de 3 milyon kartın son bir ay içerisinde ilk kez internet ödemelerinde kullanıldığını belirtti.

Teknoloji
0

Sonsuza Dek Kalan İzler

Yeni dünyanın iletişim ve haberleşme araçlarının temelini oluşturan Whatsapp,Facebook, İnstagram, Twitter ve YouTube kullanıcılara doldurulmaları için içi boş olarak sunuluyor. Bu uygulama platformlarında bırakılan izlerin ise şirketlerin değerlerini artırdığını İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Televizyon ve Sinema Bölümü’nden Prof. Dr. Nilüfer Timisi ile konuştuk.

Teknoloji
0

Dijital Kaynaklar Aktif Kullanıcılar

Günümüzde basılı kitapların yerine elektronik ortamlarda bulunan eserlerin geçtiğini görmekteyiz. Gerek kütüphanelerde gerek kitapçılarda “e-kitap” olgusu yaygınlaşmakta. Kitapların sayısallaştırılması üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi bölümünden Doç. Dr. Işıl İlknur Sert ile konuştuk. Doç. Dr. Sert, kütüphanecilik kültüründe yaşanan gelişmeleri teknolojik açıdan değerlendirdi.

Teknoloji
0

Tren Kazalarını Önlemede Yeni Bir Yöntem

Demiryolu ulaşımı, dünya genelinde yaygınlığı artan ulaşım sistemlerinin başında geliyor. Son dönemlerde teknolojik gelişmeler ışığında daha fazla rağbet görmeye başlayan tren yolculuklarında hem insani hatalardan hem de hat bakımsızlıklarından kaynaklanan kazalar da görülebiliyor. Bu kazaları önleme noktasında yapılan önemli çalışmalardan birisi, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Niyazi Özgür Bezgin’e ait. Geliştirdiği “Bezgin Yöntemi” ile uluslararası alanda ses getiren Doç. Dr. Bezgin, çalışmasıyla ilgili detayları aktardı.

Teknoloji
0

Büyük Veri Bilgiye Erişimi Kolaylaştırıyor

Büyük Veri Gelişmelerinin Bilgiye Erişime Yansımaları başlıklı konferans İÜ Rektörlüğü Doktora Salonu’nda yapıldı. Konuşmacılar İÜ Enformatik Bölümü görevlileri Dr. Serra Çelik ve Dr. Murat Gezer, dijital çağda veri ve bilgi depolanması, kütüphanelerin dijitale aktarılması ve yapay zekanın veri üzerindeki ilişkileri hakkında katılımcılara bilgi verdi. Program sonunda konuşmacılara plaket takdim edildi.

Teknoloji
0

3D Modellemede Yetişmiş İnsan Gücüne İhtiyaç Var

Tasarım teknolojilerinin hızla ilerlediği bu günlerde 3D modellemeyi İstanbul Üniversitesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Yüksel Balaban anlattı.
3D modellemeyi kısaca sayısal ortamda bir objenin, karakterin üç boyutlu olarak üretilmesi olarak tanımlayan Dr. Öğr. Üyesi Balaban, çizilecek olan modele ilişkin olarak ise modele başlamadan önce referans resimlerin kullanıldığını ve bunun devamında model oluşturulduğunu, yapılacak olan modelle ilgili tasarım sürecinin de olması gerektiğini, bunun bir nevi taslak ve eskiz olarak düşünülebilir olduğunu söyledi. Modelleme işlemi yapılırken farklı yazılımların da kullanıldığını belirten Dr. Öğr. Üyesi Balaban, 3D modellemenin yazıcılar aracılığıyla basılabildiğinden, modelin fiziksel olarak da çıktısının alınabildiğinden söz etti.

Teknoloji
0

Üniversite ve Sanayi İş Birliğinin Adresi İstanbul Teknokent

Yeni fikir ve buluş sahiplerinin başarılı olabilmesi için şirketlerin, yeni girişimcilerin ve akademik personelin bir araya geldiği teknoketler, üniversite ve sanayi iş birliğini sağlama konusunda başarılı bir sistem olarak karşımıza çıkıyor. Sanayileşmiş ülkelerin teknolojik ve ekonomik gelişmede en önemli araç olarak gördüğü teknokentlerin Türkiye’deki başarılı bir örneği de İstanbul Teknokent. Farkındalık, Tanıtım, Bilgilendirme ve Eğitim Yönetimi Sorumlusu ve aynı zamanda İstanbul Teknokent tarafından yayımlanan Entertech dergisinin Genel Yayın Yönetmeni Damla Küçükisbir, İstanbul Teknokent hakkında İletim’e konuştu.

Teknoloji
0

Endüstri 4.0 İstihdam Üzerinde Etkili

Endüstri 4.0 toplam iş gücü ihtiyacını azaltmasından çok açılacak yeni iş alanları ile daha nitelikli eğitim ve gelir düzeyi yüksek bir iş gücü yapısına geçişi hedefliyor. Bu yeni dönemle birlikte oluşacak yeni istihdam alanlarını ve kadının iş istihdamı üzerindeki etkilerini İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü Öğr. Üyesi Doç. Dr. Zümrüt Ecevit Satı değerlendirdi.
Endüstri 4.0’ın akıllı (otonom) robotlar, simülasyon, uçtan uca yazılım sistemi entegrasyonu, nesnelerin interneti, bulut bilişim, siber güvenlik, 3-D yazıcı, artırılmış gerçeklik ve büyük veri gibi yeni teknolojik olgular üzerinde yükseldiğinden bahseden Doç. Dr. Satı, yeni tür hizmetler ve iş modelleri sunma hedefleri üzerinde şekillenen bir sanayileşme anlayışının hedeflendiğini belirtti. Doç. Dr. Satı, “Endüstri 4.0’ın ülkemize sağlayacağı fırsatları değerlendirebilmek için artık farkındalık aşamasından eylem aşamasına geçmek zorundayız” dedi.

Teknoloji
0

Endüstride ve Eğitimde Dijital Dönüşüm Sağlanmalı

Dördüncü sanayi devrimi olarak adlandırılan Endüstri 4.0, modüler akıllı fabrikaların ve siber fiziksel sistemlerin olduğu ileri bir teknoloji olarak karşımıza çıkıyor. Türkiye’nin bu süreçte nasıl bir dönüşüm sağlaması gerektiği ve Endüstri 4.0’ın hangi sektörlerde ön plana çıktığını, İstanbul Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sayım Yorğun anlattı.
Endüstri 4.0 ile birlikte gelişen teknolojiye çok daha geniş bir perspektiften bakmamız gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Yorğun, “Bu yüzyıla kadar düşünce özgürlüğünden bahsederken aslında düşüncenin ifade edilmesi özgürlüğünden bahsediyorduk. Ama üzülerek söylüyorum ki 21.yy’da düşüncenin kontrol altına alınabilme ihtimali çok yüksek. Daha açık bir ifade kullanayım; beynimizin hacklenmesi sorunuyla karşı karşıyayız” dedi.  Endüstri 4.0’a yönelik önemli adımların otomotiv ve iletişim sektöründe olduğunu belirten Prof. Dr. Yorğun, bunun Türkiye için yeterli olmadığının, bu yatırımların teşvik edilmesi ve altyapının oluşturulması gerektiğinin altını çizdi.

1 2 3 8