İÜ İletişim Fakültesi Akreditasyon Değerlendirme Süreci Tamamlandı

0

Fotoğraf: Dicle GÜNGÖR

İletişim Eğitimi Değerlendirme Akreditasyon Kurulu (İLEDAK) tarafından İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik, Halkla İlişkiler ve Tanıtım ve Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümleri’nin akreditasyon değerlendirme süreci tamamlandı. Değerlendirme sürecini başarılı bir şekilde tamamlayan İÜ İletişim Fakültesi’nin değerlendirme sonuçlarının bir ay içerisinde açıklanması bekleniyor.

Farklı disiplinlerdeki iletişim eğitim programları için akreditasyon, değerlendirme ve bilgilendirme çalışmaları yaparak Türkiye’deki iletişim eğitiminin kalitesinin yükseltilmesini amaçlayan İLEDAK Değerlendirme Ekibi, İÜ İletişim Fakültesi’ni 23-26 Kasım 2019 tarihleri arasında ziyaret ederek fakülteyi insan kaynakları, fiziki kaynak yeterliliği, teknoloji ve bilişim altyapısı ile akademik faaliyetler bakımından değerlendirdi. İletişim Fakültesi Binası’nı gezen ekip, ardından bölüm ziyaretlerini gerçekleştirerek bölüm başkanları ile görüştü. Görüşmelerde genel ve programa özgü pek çok ölçüt değerlendirilerek program eğitim amaçları, öğretim çıktıları, öğretim kadrosu, program altyapısı, kurum desteği ve parasal kaynaklar ile organizasyon ve karar alma süreçlerine ilişkin birçok konu görüşüldü. Öğretim üyeleri ve öğrencilerle bir araya gelip onların fikirlerini de alan İLEDAK Değerlendirme Ekibi hazırladıkları sonuç raporunda tüm kriterleri dikkate aldı.

“İÜ İletişim Fakültesi İletişim Alanında Türkiye’nin Devimsel Stratejik Planına Sahip İlk Fakültesi”

 İletişim alanında Türkiye’nin devimsel stratejik planına sahip ilk fakültesi olan İÜ İletişim Fakültesi’nde stratejik planlama süreci, İÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ergün Yolcu başkanlığında 2017 yılında başladı. İÜ İletişim Fakültesi’ne ilişkin planlama süreci, kurumsal değerlendirmeler ve stratejik plan detaylarını kapsayan “İletişim Fakültesi 2018-2020 Stratejik Planı” hazırlanarak İÜ İletişim Fakültesi’nin hangi düzeyde olduğu ve oluşturulan vizyona ulaşmak için izlenmesi gereken yollar tutarlı bir yapı içerisinde ortaya konuldu.

İÜ İletişim Fakültesi’nin kalite yönetim sistemini uluslararası standartlardaki gelişmelere uyumlu bir hale getirmek amacı ile “İletişim Fakültesi 2018-2020 Stratejik Planı”nı hazırladıklarını belirten İÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ergün Yolcu, “Fakültemize ilişkin planlama sürecini, kurumsal değerlendirmeleri ve stratejik plan detaylarını kapsayan Stratejik Plan’da Fakültemizin hangi düzeyde olduğu ve oluşturulan vizyona ulaşmak için izlenmesi gereken yolları tutarlı bir yapı içerisinde ortaya koyduk. Fakültemizin akademik faaliyetleri içinde araştırma, geliştirme, girişim faaliyetlerinin mevcut durumu değerlendirildi. Özellikle de mevcut ders programlarının tüm paydaşların da görüşlerinin alınarak güncellenmesi ve araştırma, geliştirme, girişim faaliyetlerinin güçlendirilmesi yönünde önemli hedef ve performans göstergelerine stratejik plan içinde yer verdik” şeklinde konuştu.

İÜ İletişim Fakültesi 2018-2020 Stratejik Planı’nın gözden geçirilerek her yıl gerekli güncellemelerin yapılacağını ifade eden Prof. Dr. Yolcu, “2018-2020 yıllarını içeren Fakülte Stratejik Planımız; 2019-2021, 2020-2022 olacak şekilde sürekli olarak güncellenecektir. Fakülte Kalite Kurulumuz tarafından gerçekleştirilen analizler ve fakülte çalışanlarımızdan alınan geri bildirimler değerlendirilerek Fakültemizin mevcut durumunu ortaya koymak ve ulaşmak istediğimiz noktaları saptamak amacıyla GZFT analizi yaptık. Bu analiz sonucunda Fakültemizin güçlü ve zayıf yönleri, fırsatlar ve tehditler ile ‘Stratejik Planlama’ için esas olacak öncelikleri belirledik” dedi.

İÜ İletişim Fakültesi olarak akreditasyon, uluslararasılaşma ve kalite yönetimi çalışmalarına büyük önem verdiklerini dile getiren Prof. Dr. Yolcu konuşmasına şu şekilde devam etti: “İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi olarak kalite odaklı bakış açımızı, geçmişte olduğu gibi, bugün ve gelecekte de sürekli iyileştirerek daima daha iyi noktalara taşımayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda stratejik planlama ile başlayan çalışmalarımızı, kalite yönetim sistemleri ve akreditasyon ile kararlı bir şekilde devam ettirdik. İletişim Fakültemiz Türkiye’deki tüm iletişim fakültelerine kalite çalışmaları ile örnek olmaktadır.”

Akreditasyon sürecine ilişkin yaptığı açıklamada İletişim Fakültesi’nin köklü tarihine dikkat çeken Prof. Dr. Yolcu, “1950 yılında kurulan İletişim Fakültemiz ülkemizin ilk İletişim Fakültesi olmasının yanı sıra Türkiye’nin ilk Nobel Ödüllü mezununa sahiptir. Fakültemiz, İstanbul Üniversitesi’nin dünyanın en iyi 500 Üniversitesi arasında yer almasını sağlayan çok değerli bir eğitim kurumudur. İstanbul Üniversitesi 2019 yılında en iyi 500 üniversite arasındaki 439. sırasını 11.58 puanla elde etmiştir. İstanbul Üniversitesi’ne mezunların başarısı kriteri 18.6 puan kazandırdı. Bu puan genel puana 1.86 olarak yansıdı.1.86’lık bu puanın 1.30’unu İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Mezunumuz Orhan Pamuk’un Nobel Edebiyat Ödülü kazanmış olması getirdi. İstanbul Üniversitesi’nin ‘Dünyanın En İyi İlk 500 Üniversitesi’ arasında yer alan tek Türk üniversitesi olmasında İletişim Fakültesi belirleyici rol oynamıştır. Puanın 0.58’lik kısmını ise üniversitemize Nobel Kimya Ödülü’nün sahibi gurur duyduğumuz Aziz Sancar hocamız kazandırmıştır. Aziz Sancar hocamız İstanbul Tıp Fakültesi mezunu olup aynı zamanda North Caroline Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Bu sebeple hocamızın puanı hem mezun olduğu üniversite hem de şu anda araştırmalarını sürdürdüğü üniversite arasında belirli oranlarda dağıtılmıştır. İletişim Fakültemizden mezun olan Orhan Pamuk ise sadece üniversitemiz mezunu olup başka bir üniversitede öğretim üyeliği görevi üstlenmediğinden almış olduğu tüm puan üniversitemize gelmektedir” şeklinde konuştu.

Gazetecilik, Halkla İlişkiler ve Tanıtım ve Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümleri’nin en yüksek puana sahip öğrenciler tarafından tercih edildiğini belirten Prof. Dr. Yolcu, “YKS 2019 taban puanları göstermiştir ki alanında en yüksek puanı alan öğrenciler devlet üniversiteleri arasında ilk sırada İÜ İletişim Fakültesi’ni tercih etmiştir. Her yıl aramıza yeni katılan öğrencilerimiz için eğitim yılının ilk haftasında düzenlediğimiz oryantasyon programı ile onlara hem İstanbul’u, hem Üniversitemizi hem de Fakültemizi tanıtıyoruz. Ülkemizde ilk kez İletişim Fakültemiz tarafından hayata geçirilen oryantasyon programında öğrencilerimize ders içerikleri ve öğretim üyeleri hakkında bilgi verirken engelli öğrencilerimize de İletişim Fakültesi Binamızı tanıtıyoruz. Fakültemizde hayata geçirdiğimiz uygulama birimleri, öğrenci kulüpleri ve çeşitliliği barındıran atölyeler ile onlara daha mezun olmadan sektörde kazanabilecekleri deneyimi edinme fırsatı sunuyoruz. Mezunlarımız ile olan bağımızı da hiç koparmadan onları şu an aktif bir şekilde eğitimine devam eden öğrencilerle bir araya getiriyoruz” dedi.

“Öğrencilerimizi Sektöre Hazırlıyoruz”

İÜ İletişim Fakültesi’nde alınan derslerin öğrencileri sektöre ve iş yaşamına hazırladığının altını çizen Prof. Dr. Yolcu konuşmasına şu şekilde devam etti: “Fakültemizde öğrencilerimize ilk eğitim yılını tamamlamalarının ardından 3. ve 8. yarıyıllar arasında ders seçimleri için 4+2 şeklinde bir sistem sunuyoruz. Öğrencilerimiz almış oldukları 4 alan zorunlu dersinin yanında fakültemizdeki farklı bölümlerden 2 seçmeli ders alabiliyorlar. Örneğin Gazetecilik bölümünde eğitim gören bir öğrenci kamera ve kurgu alanında da kendini geliştirmek üzere ders seçebiliyor. İletişim teknolojilerinde yaşanan hızlı değişim ve dönüşüm sektörün öğrencilerden olan beklentilerini de artırdı. Şu an sektör iletişim fakültelerinin öğrencilere ayrı ayrı sunduğu yetkinliklerin tamamını bütünleşmiş bir şekilde öğrencide görmek istiyor. Bugün iletişim alanında çalışacak bireylerden haber üretirken aynı zamanda sosyal medya için de içerik oluşturabilmesi bekleniyor. Biz İletişim Fakültesi olarak öğrencilerimizi sektöre tüm alanların yetkinliklerini bir araya toplayabilmiş ve çağın gereklerine ayak uydurmuş birer birey olarak hazırlıyoruz. Hem sektörün hem de öğrencilerimizin bizden olan beklentisi de zaten bu şekilde.”

İÜ İletişim Fakültesi’nin Erasmus ders programında Türkiye’de bir ilke imza attığını da vurgulayan Prof. Dr. Yolcu, “Türkçe bir programda İngilizce ders içeriği oluşturmuş ilk fakülteyiz. Daha önce uygulanmayan bir sistemi hayata geçirdik. Yurt dışındaki Erasmus öğrencilerini ülkemize çekebilmek için böyle bir sistemi uyguluyoruz. Gelen Erasmus öğrencilerine Türk Kültürünü, Türk Medyasını, Türk Sinemasını, medeniyetimizi, inancımızı, İstanbul’u tanıtabilmeyi hedefliyoruz. Onlara geçmişten gelen köklü eğitim sistemimizi tanıtıyoruz. Bu anlamda bize verdikleri destekler için YÖK’e de ayrıca teşekkür etmek isterim. Bu projeyi Türk yükseköğretiminde önemli ilerlemelere sebep olan pek çok projenin önünü açan YÖK ile paylaştığımızda bize tamamen destek oldular ve projeyi hayata geçirmemizi sağladılar” dedi.

 Birlikteliğimiz Akademik Gücümüzdür”

İÜ İletişim Fakültesi Hakemli Dergisi Connectist’in 1992 yılından beri yayınlandığına dikkat çeken Prof. Dr. Yolcu, “Dergimiz iletişim alanında ESCI tarafından taranan ilk dergidir. 2017 yılında ESCI tarafından taranmaya başlayan dergimiz aynı yıl CrossRef’e dâhil edilmiştir. 2014-2019 yılları arasında 23’ü yabancı dilde olmak üzere toplam 79 makale yayınlanmıştır. Dergimizin SCI tarafından taranması için çalışmalara da devam ediyoruz. Bu süreçte Connectist dergi ekibimizin emekleri çok kıymetli, kendilerine ayrıca teşekkür ediyorum. Ayrıca Fakültemizde ulusal ve uluslararası birçok bilimsel proje hayata geçirilmiştir. Şu an tamamlanmış 21, başvurusu onaylanan ve devam eden 15, değerlendirme sürecinde olan 9, başvurusu yapılacak 3 proje bulunmaktadır. Tüm bu çalışmaların hepsi fakültemizin farkını ortaya koymuş ve akreditasyon sürecini başarı ile tamamlamamızı sağlamıştır. Değerlendirme sonuçlarımızın bir ay içerisinde açıklanması bekleniyor. Bu çalışmaların hepsi öğrencilerimiz ile akademik ve idari personelimizin destekleri sayesinde hayata geçirilmiştir. İÜ İletişim Fakültesi olarak her zaman benimsediğimiz gibi birlikteliğimiz akademik gücümüzdür” sözleri ile açıklamalarını sonlandırdı.

Share.

About Author

Leave A Reply