İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademisyenlerinden ESCI İndeksli Dergide Uluslararası Makale

0

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Nilüfer Pembecioğlu ve Prof. Dr. Uğur Gündüz’ün yazarlığını yaptığı “Media Literacy and Mobilizing Children: The Image of Child in Automobile Ads” adlı makale Slovakya’da bulunan Ss. Cyril and Methodius Üniversitesi’nin  Emerging Sources Citation Index (ESCI)-Web of Science Core Collection bilimsel indeksinde taranan Media Literacy and Academic Research (MLAR) adlı dergisinde yayımlandı.   

Makale çerçevesinde medya okuryazarlığının medyayı anlama, algılama ve çözümleme gereği duyulan tüm disiplinler için gerekli bir beceriler bütünü olduğu belirtilmektedir. Günümüzün dijitalleşen medyasında çocuk konusu ile medyadaki çocuk görünürlüğü ve görsel iletilerde, özellikle reklamlarda çocuğun varlığı tartışılmaktadır. Bu çalışma, bir yandan eğlendirici ve bilgilendirici görünen, bir diğer yandan da çocukların gereğinden hızlı yetişkinleştirildiği görüntülerle otomobil reklamlarındaki çocuk imgesini ele almaktadır. Çalışmada, çocuğu adım adım yaratıcı endüstrilerin kucağına taşıyan görselleri ile, bu tür reklamların, çocuğun algılarını, beklentilerini, yaşama kendisini konumlandırma biçimini de etkilemekte olduğu vurgulanmaktadır. Tüm çocukların düşlerini süsleyen otomobil reklamları, sosyo-kültürel ve ekonomik sınıf farkları ile birlikte daha seçici, daha bilinçli ve yüksek medya okuryazarlığı olan bir kitleye hitap eder görünmektedir. Reklamların, yetişkinleri olduğu kadar çocukları da ‘hareketlilik (mobility)’ konusunda uyarması ve onları potansiyel kullanıcılar olarak hedeflemesi bir yandan sürekli modelleri yenilenen ve her biri sektörün lideri olmaya aday otomobilleri gündeme getirmekte, bir diğer yandan da reklamlardaki çocuk imgesine belli bir ivme kazandırmaktadır. Makale kapsamında çocuk ve otomobil ilişkisi betimlenirken, reklamların görselleştirmeleri çerçevesinde geleceğin birey, aile tasarımları ile otomobil satışlarını nasıl etkileyebileceği ele alınmaktadır.

Derginin ana sayfasına ulaşmak için link: https://www.mlar.sk/

Makalenin tam metnine ulaşmak için link: https://www.mlar.sk/wp-content/uploads/2021/04/10_Pembecioglu_Gunduz.pdf

Çalışma hakkında görseller:

Share.

Leave A Reply