Fakültemizin Bilimsel Dergisi Connectist’in 60. Sayısı Yayınlandı

0

Fakültemizin Bilimsel Dergisi Connectist’in 60. Sayısı Yayınlandı

Türkiye’deki iletişim dergileri arasında ESCI indeksinde taranan ilk dergi olma özelliği taşıyan Connectist: Istanbul University Journal of Communication Sciences 60. sayısı ile yayında.

Fakültemizin hakemli, uluslararası dergisi Connectist: Istanbul University Journal of Communication Sciences’ın 60. sayısı yayınlandı. İletişim alanına ait güncel araştırmaların yer aldığı son sayıya https://dergipark.org.tr/tr/pub/connectist adresinden ulaşılabilir.

Yeni sayının ilk makalesi Hediye Aydoğan’ın “Dialogic Communication During Covid-19 Pandemic: An Analysis on Technoparks’ Social Media Usage in Turkey” başlıklı alan araştırması içeren İngilizce makalesi. Covid-19 salgınının ilk üç aylık döneminde Türkiye’de faaliyet gösteren teknoparkların hedef kitleleriyle sosyal medya hesaplarında nasıl bir iletişim biçimi sergilediklerini irdeleyen yazar, gelecek çalışmalar ve uygulayıcılar için diyalojik iletişim odaklı sosyal medya yönetimi konusunda önerilerde bulunuyor.

Sema Çağlayan “Covid-19 Pandemisi Sürecine İlişkin Bir Retorik Analiz: T.C. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’nın Basın Açıklamaları” başlıklı araştırmasında Türkiye’de ilk Covid-19 vakasının açıklandığı tarih olan 11 Mart 2020 ile kontrollü sosyal hayata geçilen 11 Mayıs 2020 tarihleri arasında Bilim Kurulu toplantıları sonrasında gerçekleştirilen basın açıklamalarını ‘Retoriğin beş kanonu’ ve ‘Aristoteles’in üç ikna kanıtı” çerçevesinde betimsel analiz yaklaşımıyla inceleyerek önemli bulgulara erişiyor.

“Ayrımcılığa Covid-19 Sürecinden Bir Bakış: Temel Kuramlar, Yaşçılık Tartışmaları ve Öneriler” isimli çalışmasında H. Andaç Demirtaş-Madran Covid-19 salgını döneminde artan yaşçılığı temel kuramlar ve güncel bulgular ışığında irdeleyerek, bu durumun çok disiplinli bir yaklaşım gözetilerek yürütülecek bir mücadeleyi gerektirdiğini gözler önüne seriyor.

Hakan Erkılıç, Senem Duruel Erkılıç ve Süleyman Değirmen ise “Covid-19 Pandemisi ve Sinema Sektöründe Kriz: Yapısal Sorunlarla Yüzleşme Fırsatı” isimli makalelerinde Covid-19 pandemisinin sinema sektöründe yarattığı krizi ve bu krize yönelik destek paketlerini inceliyorlar. Yazarlar yüzyılımızın pandemi gibi krizlerle geçeceğine dair genel bir kanıdan hareketle, destek mekanizmalarının kalıcı olması için yasal düzenlemeler yapılarak, “Sinema-Televizyon Kriz Destek Fonu” oluşturulmasını öneriyor.

“Covid-19 Pandemisinde İletişimsel İhtiyaçlar, Beklentiler ve Deneyimler Üzerine Nitel Bir Araştırma: 65 Yaş ve Üzeri Ankara Örneklemi” başlıklı araştırmalarında Nilüfer Pınar Kılıç, B. Pınar Özdemir, G. Senem Gençtürk Hızal ve Melike Aktaş risk gruplarından biri olarak tanımlanan 65 yaş ve üzeri kişilerin iletişimsel ihtiyaç, beklenti, bilgi ve enformasyon kaynakları, risk enformasyonu ve bilgilerini değerlendirme biçimlerini irdelemiş; bu süreçte grubun özellikle iletişimsel ihtiyaç ve beklentilerinin değişime uğradığı saptamışlardır.

“’Visual Metaphor’ and ‘Metonymy’ as the Reflection of Creative Thought in Art: An Analysis on Graphic Designer Yossi Lemel’s Poster Designs on the Coronavirus (Covid-19) from Charles Forceville’s Perspective” başlıklı çalışmada ise Şebnem Soygüder Baturlar, ünlü tasarımcılarından biri olan grafik sanatçısı Yossi Lemel’in Covid-19 pandemisi sırasında yapmış olduğu koronavirüs konulu afiş tasarımlarından seçilen örnekleri inceleyerek, metafor ve metanomilerle tasarlanan grafiklerin ne kadar yaratıcı ve etkili araçlara dönüştüğünü gözler önüne seriyor.

“Bir Sağlık Arama Davranışı Olarak Sosyal Medya Kullanımı: İzolasyon, Karantina ve Sosyal Mesafe Tedbirlerinde Facebook’ta Covid-19 İçerikli Sosyal Medya Paylaşımlarının Görünümü” başlıklı araştırma makalelerinde Emine Şahin ve Ferihan Ayaz, Covid-19 sürecinde izolasyon, karantina ve sosyal mesafe şartlarında sağlık arama davranışı gösteren kişilerin, Facebook’un ilgili gruplarında yaptıkları paylaşım ve yorumları irdeleyerek önemli sonuçlara ulaşmışlardır.

Ömer Faruk Tan ise “The Effect of Pandemic News on Stock Market Returns During the Covid-19 Crash: Evidence from International Markets” isimli çalışmasında salgın haberlerinin uluslararası piyasaların getirileri üzerindeki etkisini kantil regresyon yöntemi kullanarak araştırmış; sonuçlar önceki çalışmalar ile tutarlılık göstererek haberler ile finansal piyasalar arasındaki asimetrik bağımlılığın sürdüğünü ortaya koymuştur.

Sayının son çalışması ise Özgü Yolcu’nun “Descriptive Analysis of The Use of Twitter by Cinemaximum Movie Theaters During The Covid-19 Global Pandemic” başlıklı İngilizce araştırma çalışmasıdır. Yazar araştırmasında küresel salgın döneminde sinema salonlarının sosyal medyayı nasıl kullandığını, Cinemaximum sinema salonları ile Twitter örneği üzerinden içerik analizi yaklaşımı ile incelemiş ve önemli durum saptamaları yapmıştır.

Connectist: Istanbul University Journal of Communication Sciences, 2021 Yılı Aralık ayında yayınlanacak 61. sayısında da iletişim bilimleri alanında ya da alanla ilgili multidisipliner özgün çalışmalara açık olacak.

2022 yılının Haziran sayısı olan 62. sayının konu başlığı ise ‘Dijital Gelecekler: İnsan Odaklı Dijitalleşme ve İletişim – Digital Futures: A Human Centered Digitization and Communication’ olarak belirlendi. 62. sayının misafir editörleri University of Westminister’dan Dr. Paul Elmer ve University of Central Lancashire’dan Dr. Candan Çelik Elmer.  62. sayı için 6-7 Ocak 2022 tarihlerinde Connectist çatısı altında sayıya özel makale özlerinin tartışılacağı sanal bir konferans gerçekleştirecek. Çalışmaların niteliksel anlamda daha da güçlenmesini sağlayacak bu etkinlikle ilgili detaylı bilgiye Istanbul University Press sayfasından ulaşabilirsiniz.

https://iupress.istanbul.edu.tr/tr/journal/connectist/announcements/special-issue-digital-futures-a-human-centred-digitization-and-communication-call-for-papers
Share.

Leave A Reply