Türkiye’nin İlk Kitlesel Fonlama Platformu İSTFONBUL

0

 Işıl SIPÇIK

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim üyeleri tarafından üniversitemiz bünyesinde, İstanbul Kalkınma Ajansı’nın katkılarıyla Türkiye’de ilk Kitlesel Fonlama Platformu “İSTFONBUL” geliştirildi.

Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden Prof. Dr. Serhat Yanık, Doç. Dr. Başak Turan İçke, Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Sırma, Dr. Öğr. Üyesi Oya Ekici ve Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Aytürk önderliğinde geliştirilen bu proje, sadece İstanbul Üniversitesi öğrencilerine değil, İstanbul sınırları içerisindeki öğrencilere projelerinde finansal kaynak bulmaları konusunda yardımcı olmayı amaçlıyor.

Bu platformu geliştiren öğretim üyelerinden Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Sırma ile platform üzerine bir söyleşi gerçekleştirdik.

Dr. Öğr. Üyesi Sırma, İstanbul Kalkınma Ajansı’nın 2018 yılında yapmış olduğu Mali Destek Programları kapsamında başvuruda bulunduklarını, kitlesel fonlama bakımından yeni bir merkez kurmaya karar verdiklerini ve burada da platform oluşturma projelerini sunduklarını anlattı. Platformun fiziki olarak hazır olduğunu söyleyerek projenin kabul aşamasında olduğunu belirtti.

Girişimcilik İçin Kitlesel Fonlama

İSTFONBUL’un kuruluş amacının üniversite öğrencilerinin girişimciliğini desteklemek olduğunu belirten Dr. Öğr. Üyesi Sırma, “Bu kapsamda öncelikle ‘Kitlesel Fonlama’ kavramına değinmek gerekir. Kitlesel Fonlama, proje sahiplerine platformlar üzerinden fon bulmaya aracı olan dijital ortamlardır” diyerek platformun dayanağını açıkladı.

Uluslararası ölçekte kitlesel fonlama projelerinde çok geç kaldığımızı söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Sırma, “Avrupa, Amerika ve Uzak Doğu’da hemen hemen her üniversitenin Kitlesel Fonlama platformu var. Biz de Türkiye’de ilk Kitlesel Fonlama platformuyuz. Bu konuda gidilecek çok yolumuz var” dedi.

Dr. Öğr. Üyesi Sırma, “Bir öğrenciye ‘girişimci ol’ diyebilirsiniz fakat girişimciliği sözlü olarak belirtmek işin kolay yönü. Zor olan bunu uygulamaya dökmektir. Uygulama kısmında da öğrencinin karşısına çıkabilecek en önemli handikap mali kaynak bulmak olacaktır” dedi. Bu konuda öz ve yabancı kaynak ayrımından söz eden Dr. Öğr. Üyesi Sırma, öz ve yabancı kaynak bulabilmenin öğrenci için kolay olmadığını dile getirerek alternatif finansal kaynak durumundaki kitlesel fonlama platformlarının güzel bir örnek olduğunu belirtti.

Yenilikçi ve Öğrenci Odaklı Projeler

Proje seçimi konusunda dikkat ettikleri noktalardan bahseden Dr. Öğr. Üyesi Sırma, “Projelerin elemeden geçebilmesi için öncelikle öğrenci odaklı olması ve yenilikçi olması gerekiyor” diyerek mevcut bir iş alanı ile ilgili verilen başvuruların yenilikçi olmadığı veya fikrin orijinal olmadığı sebebiyle reddedilebileceğini ifade etti. İletişim Fakültesi’ni baz alarak yeni bir kısa film ya da belgesel çekmek konusunda proje başvurusunda bulunulduğunda projenin kabul edilebileceği örneğini verdi.

İSTFONBUL

Dr. Öğr. Üyesi Sırma projelere istenilen fonların bulunabilmesi için İSTFONBUL’un potansiyelini şu şekilde değerlendirdi: “Topluluk olarak inandığımız unsurlardan biri kâr amaçlı kuruluş olmamak, diğeri ise aidiyet duygusunun üniversitemiz çapında önemli oluşu. Fon bulabilmek için kitlelere öncelikle güven vermeniz önemli. Aidiyet duygusundan kastım ise mezunlarımız. İstanbul Üniversitesi büyük bir camia ve eğer biz tanıtımlarımızı doğru yaparsak projelere istenen ilgiyi toplayabiliriz.”

İSTFONBUL’un şu anda seçim aşamasından geçen hali hazırda 3 projesi bulunmakta. Bu projeler; matematik eğitimi üzerine bir uygulama, çevre farkındalığı ile ilgili bir proje ve tiyatro kulübünün bir etkinliğinden oluşuyor. Bunlar dışında da seçim aşamasında bekleyen 7 adet proje daha var.

İSTFONBUL’a başvurmak isteyen proje sahipleri, platform üzerinden projelerini sunabilir ve başvuruda bulunabilirler.

Share.

About Author

Leave A Reply