3D Modellemede Yetişmiş İnsan Gücüne İhtiyaç Var

0

Elmas HACISALİHOĞLU

Tasarım teknolojilerinin hızla ilerlediği bu günlerde 3D modellemeyi İstanbul Üniversitesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Yüksel Balaban anlattı.

3D modellemeyi kısaca sayısal ortamda bir objenin, karakterin üç boyutlu olarak üretilmesi olarak tanımlayan Dr. Öğr. Üyesi Balaban, çizilecek olan modele ilişkin olarak ise modele başlamadan önce referans resimlerin kullanıldığını ve bunun devamında model oluşturulduğunu, yapılacak olan modelle ilgili tasarım sürecinin de olması gerektiğini, bunun bir nevi taslak ve eskiz olarak düşünülebilir olduğunu söyledi. Modelleme işlemi yapılırken farklı yazılımların da kullanıldığını belirten Dr. Öğr. Üyesi Balaban, 3D modellemenin yazıcılar aracılığıyla basılabildiğinden, modelin fiziksel olarak da çıktısının alınabildiğinden söz etti.

3D Yeni Medya Alanında

Dr. Öğr. Üyesi Balaban, 3D modellemenin günümüzde birçok alanda kullanıldığını, 3D canlandırma filmlerinden gerçek çekimli filmler içinde kullanılan görsel efektlere, bilgisayar oyunlarından mimari tasarımlara, son zamanlarda da yeni medya alanında VR (sanal gerçeklik) ve AR (arıtılmış gerçeklik) ortamlarında da 3D modellemenin yoğun olarak kullanıldığını söyledi.

3D modellemede tasarım aşaması

Yetişmiş İnsan Gücüne İhtiyaç Var

3D modellemenin kullanım alanlarının dünyada olduğu gibi ülkemizde de geniş bir hacme sahip olduğunu ifade eden Dr. Öğr. Üyesi Balaban, son dönemlerde yurtdışına oyun ihracında artış görüldüğünü, fakat bu alanda yetişmiş insan gücü ihtiyacının bulunduğunu belirtti.

Gelişmekte Olan Bir Sektör

Gelişmiş ülkelerin bu sektörlere yapılan yatırım faaliyetlerinin daha fazla olduğunu, ülkemizde ise gerek bilgisayar oyunları gerekse canlandırma filmleri itibarıyla dünya ile kıyaslandığında küçük bir pazar bulunduğunu belirten Dr. Öğr. Üyesi Balaban, ayrıca bunun yanında hala kendini geliştirmekte olan bir sektör olduğundan bahsetti.

Canlandırma Filmlerinin Sayısı Arttı

Dr. Öğr. Üyesi Balaban, sinema alanında önceleri 2D canlandırmalar ağırlıktayken, 3D modellemenin kullanımının artmasıyla birlikte 3D canlandırma filmlerinde artış olduğunu belirtirken, 3D canlandırma filmlerinin 2D’ye göre daha hızlı ve maliyet anlamında da uygun bir yöntem olarak görülebileceğini ifade etti. 3D canlandırma olan filmler arasında Toy Story’den başlayıp günümüze değin Cars, Up, Wall-E gibi birçok filme değinilebileceğini belirten Dr. Öğr. Üyesi Balaban, bunun yanında gerçek çekimli sinema filmleri içinde de 3D modellemenin efekt bağlamında kullanıldığını, bu tür filmlerde daha çok gerçekte çekilmesi mümkün olmayan, maliyeti yüksek veya tehlikeli olabilecek sahnelerin yapımında 3D modellemelerin başka tekniklerle birlikte bir arada kullandığını açıklayarak sözlerini tamamladı.

Share.

About Author

Leave A Reply